Cinsel İsteksizlik

cinsel-isteksizlik

Erkeklerin her zaman ve her şartta cinselliği hazır olduğu gibi yanlış bir inanış vardır. Maalesef toplumumuzda cinsel isteksizlik, sadece kadınlara özgü bir sorunmuş gibi düşünülür. Ancak erkekte cinsel isteksizlik oldukça sık rastlanılan bir cinsel sorundur.Ortalama erkeklerin %20 sinde görülmektedir. Zamanında destek alınmadığı takdirde erkekte ve hatta cinsel eşinde (partner) de cinsel sorunlara ,ilerleyen zamanlarda cinsel işlev bozukluklarına yol açabilmektedir. Erkeklerde cinsel isteksizlik nedeniyle olan başvurular oldukça azdır. Kendine bu sorunu konduramaz ve ilerleyen dönemlerde boşalma sorunları (Erken boşalma/Prematür ejekülasyon), erkeklerde sertleşme sorununa İktidarsızlık) yol açarak bu şikayetle başvururlar.

Cinsel isteksizlik, ‘cinsel istek azalması’, ‘cinsel soğukluk’, ‘azalmış cinsel arzu’, ‘azalmış cinsel dürtü’ veya tıbbi terminolojide ‘hipoaktif cinsel istek’ diye adlandırılır.

Cinsel istek kişinin karşı cins ile ilişkiye girme arzusudur. Cinsel isteksizlik, cinsel eylem yapabilecek yetisinin olmasına rağmen cinsel etkinlik ile ilgili isteğin olmamasıdır. Erkeklerde görülen cinsel isteksizlik büyük oranda psikolojik nedenli olmakla birlikte, bazen de fiziksel (organik) nedenlere bağlı gelişebilmektedir.

Erkek cinselliğe her zaman hazırdır, her daim cinsel istek duyar gibi toplumun yarattığı yanlış düşünceler erkeğin üstünde olan baskıyı daha da artırmaktadır. Cinsellik iki kişi ile yaşanılan bir işlevdir. Erkekteki cinsel isteksizlik nedeni cinsel eşindeki bir soruna bağlı olabilir veya bu cinsel isteksizlik eşinde de cinsel sorunlara yol açabilir. Tam tersi de mümkündür. Cinsel eş ile aralarında yaşanan ilişkisel nedenli de ortaya çıkabilir. Bu yüzden bu sorunu çift bazında değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Fiziksel (organik) nedenlere bağlı olan erkekteki cinsel isteksizlikte ise öncelikle hormonsal bozukluk araştırılmalıdır. Burdaki en önemli parametre ise testosterondur.

Cinsel isteksizlik nedenleri;

a) Fiziksel(organik) kaynaklı nedenler:

• Hormonal nedenler (en sık testosteron azlığı)
• Kilo fazlalığı
• Kronik alkol kullanımı
• Sigara ve madde bağımlılığı
• Tiroid fonksiyon bozuklukları
• Hipogonadotropik hipogonadizm
• Şeker hastalığı (diabet)
• Kalp hastalıkları (koroner yetmezlik)
• Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
• Antidepresan ve antipsikotik ilaç kullanımı
• Bazı tansiyon ilaçları
• Böbrek, karaciğer yetmezliği
• Böbrek üstü bezi fonksiyon bozukluğu
• Hareketsiz yaşam ve stres (testosteronu baskılayarak)
• Kronik hastalıklar, nörolojik hastalıklar (parkinson, multiple skleroz gibi)
• Yaşlanma

b) Psikolojik kaynaklı nedenler:

• Evlilik sorunları
• Aldatma veya aldatılma
• Depresyon
• Kronik stres veya anksiyete
• Performans anksiyetesi
• Eşle olan uyumsuzluk ve çatışmalar
• Benlik saygısının az olması(kendi bedeniyle ilgili kaygılar)
• Yaşla ve çekicilik ile ilişkili endişeler
• Eşini mutlu edememe korkusu
• İlk cinsel deneyimin olumsuz olması
• Katı dini ve ahlaki Katı dini ve ahlaki inançlar(cinsel ilişkiye girmenin suç, günah gibi algılanması vs.)
• Cinsellik hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak
• İlişkiye gerekli özenin gösterilmemesi
• Çocukluk döneminde yaşanılan cinsel travmalar
• Cinsel kimlik ve yönelim sorunları

Cinsel istek azlığı ,cinsel isteksizlik ve yarattığı problemler;

Cinsel istek azlığı cinsel ilişki sayısında azalma ile kendini gösterir. Takiben de cinselliğe girmeme gibi sorunlarla devam eder.Bu da bireyi ve/veya çifti içinden çıkılmaz bir kısır döngüye sokabilir.Cinsel isteksizlik depresyon, özgüven kaybı, aldatılma korkusu, sosyal hayatındaki ilişkilerde bozulma, evlilik sorunları vs. gibi sıkıntılara yol açabilir.

Cinsel isteksizlik ilerleyen dönemlerde başka bir cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir veya birlikte de olabilir.Cinsel isteksizlik böylesine sorunlara neden olabileceği için erkekte cinsel isteksizlik sorunu tedavisi çok geç kalınmadan yapılmalıdır. Aynı zamanda cinsel isteksizliğin nedenlerinden bir tanesi de penis boyutları ile ilgili olabilmektedir. Bu gibi durumlarda penis büyütme operasyonunu düşünebilirler.

Cinsel isteksizlik tipleri;

A)Primer cinsel istek ve ilgi azalması:

Ergenlik (puberte) döneminde başlar. Altta yatan sebep olarak hormonsal bozukluklar araştırılmalıdır (özellikle testosteron).Bunun haricinde cinselliğin baskılandığı katı ve tutucu toplumlarda sık görülür.

B)Sekonder(sonradan oluşan) cinsel istek ve ilgi azalması:

Sonradan ortaya çıkan cinsel isteksizliktir. Genellikle erkeğin eşiyle(veya cinsel partneri) arasındaki sosyal ve cinsel ilişki sorunundan kaynaklanır. Kronik stres, depresyon veya anksiyete sonucu ortaya çıkabilmektedir. Tedavisi primer olana göre daha kolaydır.