انزال زودرس

باتون دلسرد

  به خصوص استرس و زندگی کاری فشرده جهان و افزایش سایش روانشناختی و کاهش در استاندارد زندگی مسالمت آمیز موجب این مشکل در افراد به طور فزاینده ای بیشتر دیده می شود. امروزه, 6 از هر 10 مردان در حال تجربه این مشکل و این نرخ در حال افزایش است.

کلینیک ما ارائه درصد بالایی از موفقیت در مشکلات انزال زودرس ، بدون در نظر گرفتن علت توسط تیم بسیار مجرب و بسیار مجهز ما است. با توجه به اینکه بخش بسیار زیادی از مشکلات انزال زودرس روانی منابع است ، آن است که اطمینان حاصل شود که مردم با درمان با موفقیت بالا و دیگر درمان های روانی در کلینیک ما کنترل انزال زودرس.

شرایط نامطلوب که در آن مشکلات انزال زودرس بوجود می آیند

  و به عنوان آخرین بعد از این مشکلات, فرآیندهای مختلف از جدایی به زوج را می توان مشاهده. به طور خاص, مقاربت جنسی منجر به انزال زودرس از مرد عادی و ناتوانی در جنس مخالف به لذت و نه به اوج لذت جنسی. در این معنا ، مردم شروع به خود را به عنوان یک شی جنسی و احساس سردی در حس جنسی در برابر جنس مخالف.

مقاربت جنسی یک ضرورت برای مردان و زنان است. به این دلیل, آن را بسیار مهم است برای یک رابطه سالم به اوج لذت جنسی در هر دو طرف و برای حل و فصل این نیاز. به عبارت دیگر ، مردانی که این مشکل را نداشته باشند و به کلینیک های ما صدق نمی کند و درمان نمی شود ، باید به یاد داشته باشید که آنها یک مقدار زیادی از آسیب به رابطه خود رنج می برد.

انواع مشکل انزال زودرس

زندگی طولانی مشکل انزال زودرس

امروزه ، مهم ترین و روند درمان بیشتر از مشکلات انزال است. از اولین تجربه جنسی تجربه شده توسط فرد ، تجربه انزال زودرس با تمام جنسیتی تجربه مواجه است. در این افراد ، زمان تخلیه در طول ادغام بسیار ناکافی و مشکل برای اوج لذت جنسی از جنس مخالف ، مانند 1 دقیقه است. درمان فشرده و روش های مختلف برای این افراد و تکنیک های برای کنترل تخلیه فرد در حال توسعه استفاده می شود. و ارتقاء تدریجی ارائه شده است.

مشکل انزال زودرس به دلایل مختلف به دست آورد

این مشکل در فریم های زمانی بعد رخ می دهد حتی اگر فرد هرگز چنین مشکلی نداشته است. این می تواند منجر به مشکلات جدید روانی و موقعیت های استرس زا و همچنین مشکلات فیزیولوژیکی برای این افراد. بنابراین درمان مناسب پس از درمان مشکل ، فیزیولوژیکی یا روانی است. خطر ابتلا به مشکلات فیزیولوژیکی نیز بسیار بالا برای این شرایط. همچنین می تواند مشکلات را برای افسردگی و ازدواج شود.

مشکل از انزال زودرس با توجه به متغیرهای طبیعی

دلایل مانند ناتوانی فرد برای انطباق با وضعیت جدید و محیط جنسی در صورت تغییر شریک می تواند به این منجر شود. به همین دلیل ، مشکلات در 6 ماه اول از این مشکلات حذف شده است. اگر هنوز هم همچنان ادامه دارد ، آن را به درمانگاه ما بهره مند شوند.

مشکلات شبیه به مشکل انزال زودرس

این مشکل کاملا روانی است. به طور معمول, انزال طبیعی بین 4 و 6 دقیقه رخ می دهد در اوایل برای فرد و آن را تشخیص این به عنوان یک مشکل. در این مرحله ، متخصصان ما روانی فرد با درمان لازم و کمک های روانی به عنوان چگونه این وضعیت طبیعی است و باید باشد.