İnmemiş Testis Tedavisi

Erkeklerde testisler gebeliğin ilk iki ayında gelişmesini tamamlar ve karın içinde yerleşerek cinsel farklılaşmayı sağlayan hormonları salgılar. Gebeliğin 7. ayında testosteronun etkisiyle karın boşluğunda bulunan testisler skrotuma (testisi saran torba) inmeye başlar. Doğuma yaklaşıldığı zaman skrotuma doğru ilerleyen testisler kasık kanalını geçer ve skrotuma yerleşir. İşte bu iniş tamamlanamazsa ve testis kasık kanalında (inguinal kanal) veya karın boşluğunda kalırsa buna inmemiş testis denir. Çoğu zaman tek taraflı ,bazen de çift taraflı görülebilir.

Tanısı Nasıl Konulur?

Muayenede testisin skrotumda değil, kasık kanalı içinde olduğu hissedilir. Bazen testis bu kanalda da palpe edilmeyebilir. Ultrason veya laparoskopi ile testisin karın içinde nerde olduğu bulunur. Bu durumda testis bazen skrotuma indirilebilir veya testisin çürümüş olduğu söz konusu ise o zaman çürüyen testis kalıntısı bulunur ve çıkarılır. Sonuç olarak inmemiş testisi palpe edilen (muayene ile hissedilen) veya palpe edilemeyen olarak da ayırabiliriz. • Palpe edilen inmemiş testis için uygun zamanda cerrahi (inguinal orşiopeksi) ile testis skrotuma getirilir. • Palpe edilemeyen (karın içinde bulunan) testis için laparoskopi veya açık cerrahi (eksplorasyon) yapılıp, testisin durumuna göre skrotuma indirilmeli(testis canlı ise) ya da çıkarılmalıdır(testis çürümüşse). RETRAKTİL TESTİS (Utangaç testis,inip-çıkabilen testis) Nedir? Ameliyat Edilmeli midir? Halk arasında ”utangaç testis”, ”korkak testis” de denilen bu durumda testis veya testisler zaman zaman skrotumdan ,kasık kanalına çıkar. Genellikle soğuğun etkisiyle veya çocuğun ellemesiyle testis yukarı kasıklara doğru kaçar ,sıcakta ve çocuk uyurken bakıldığında skrotumda görülür. Retraktil testisler inişini tamamlamıştır, gerçek inmemiş testisten farklı olarak masum bir durumdur ve güçlü refleks kasılmalar sonucu testis bazen kasık kanalına çıkmaktadır. Retraktil testisi olan çocuklarda herhangi bir cerrahi ve medikal tedaviye ihtiyaç yoktur.6 aylık aralıklarla puberte(ergenlik) dönemine kadar izlem gereklidir.

İNMEMİŞ TESTİS ve KISIRLIK

Normalde skrotum (testisleri saran torba) sıcaklığı vücut içi sıcalıktan yaklaşık 2’C kadar daha düşüktür. Kasıkta veya karın içinde kalan (yani sürekli yüksek ısıya maruz kalan) testisde hasar oluşmaya başlar. Eğer her iki testiste inmemişse ilerleyen yıllarda kısırlık (infertilite) neredeyse kaçınılmaz olur.(Sürekli yüksek sıcaklıkta kalan testiste ;testis içindeki dokularda yani seminifer tubuluslarda hasar ortaya çıktığı deneysel olarak elektron mikroskopisinde gösterilmiştir.) Ayrıca inmemiş testiste ilerleyen yıllarda testiste yapısal hasar, fonksiyon kaybı ve atrofi (çürüme) gelişebilmektedir. Bu normal olmayan testisin vücutta bırakılması halinde ise bu yapıdan tümörler gelişebilir. (Malign Dönüşüm) İnmemiş testisli hastaların ileride testis kanseri gelişme riski normal erkeklere göre 20-25 katı kadar daha fazladır.

İNMEMİŞ TESTİS TEDAVİSİ NEDİR? Ve NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

İnmemiş testisin tek tedavisi cerrahidir. İnguinal orşiopeksi adı verilen bir ameliyatla kasık bölgesinden yaklaşık 2 cm ‘lik kesi ile testis skrotuma indirilir.Ameliyat yaklaşık yarım saat süren ve genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır .Ameliyat sonrası aynı gün hasta taburcu edilmektedir.Ehli bir uzman tarafından yapılan inmemiş testis başarı şansı oldukça yüksektir.(Başarı oranı %95 kadardır.) Eğer testis karın içerisindeyse; yukarıda da bahsettiğim gibi laparoskopik veya açık cerrahi ile testis bulunur; testis canlı ise indirilir ,atrofiye uğramış yani çürümüş ise çıkarılır. Doğru cerrahi zamanı ise 1 yaştır.1 yaşa kadar aralıklı takip edilmelidir.Bu dönemde bazı olgularda hormon tedavisi denenebilmektedir. Ancak 1 yaşına kadar gözlenmiş fakat skrotuma inmemiş testisin cerrahi ile indirilmesi gerekmektedir. Sonuçta cerrahi ile tamamen düzeltilebilen bir sorun olan inmemiş testiste; ailenin oldukça bilinçli olması ve 1 yaşına kadar bu konuda deneyimli bir uzmana kontrole getirmesi önemlidir. Testislerin 1 yaşından sonra kendi kendine inmesi neredeyse imkansız olacağından ve 12. aydan sonra inmemiş testisin yapısında bozulmalar başlayacağı için cerrahi ile geç kalmadan tedavi edilmelidir.