Penis Eğriliği

Penis-egriligi

 

Penis eğriliği adından da anlaşılacağı üzere penisin dik açı dışındaki tüm hallerine denir. Yani penis dik bir forma sahip olmasının yerine sağa sola veya aşağı yukarı olacak şekilde deformasyon halindedir. Daha doğrusu dik açı dışındaki tüm deformasyon halleri penis eğriliği olarak kabul edilir. Ereksiyon olunduğu anda penisin 90 derecelik yani dik açı ile sertleşmesi gerekir. Ancak penis eğriliği olan hastalarda durum tam da bu şekilde değildir. Erkek ereksiyon olduğu sırada penis dik açı yerine farklı açılar ile sertleşme gösterir. Bu nedenle 90 derecelik her açı için peniste belirli oranlarda deformasyon olduğunu söylemek doğru olur.

 

Penis eğriliği iki farklı şekilde ortaya çıkar. Bunlardan birincisi doğuştan olan diğeri ise çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan eğriliktir. Her iki deformasyon hali de tedavi edilebilir ve penis olması gereken şekline getirilebilir. Yani penis eğriliğinin sonradan ya da doğuştan olması yapılacak tedavi için herhangi bir engel teşkil etmez. Şimdi, her iki penis eğriliği şekillerine daha yakından bakalım.

 

Penis kişiden kişiye farklılık gösteren biçimde olabilir. Erekte (sertleşmiş) pozisyonda hafif sağa ve ya sola doğru olması normaldir. Cinsel ilişkide penis eğriliği sık karşılaştığımız estetik sorundur. Bu durum iki grupta karşımıza çıkmaktadır. Eğrilik doğuştan (konjenital penil kurvatur) olabileceği gibi, sonradan da ortaya çıkabilir.

 

Peyronie Hastalığı

 

Peyronie hastalığı sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte;en sık nedeni cinsel ilişki sırasındaki travmalardır. Bu travmalar sonucu tunuca albuginea denilen korpus kavernozumu(penis içindeki kan akımını sağlayan yapı) saran kılıfta yırtılmalar olur ve kılıftaki iyileşme süresince fibröz plak ouşur. Bu oluşum genellikle penis dorsumunda(penis sırtında) oluşabileceği gibi bazende penisin yan tarafında oluşabilir. Ortaya çıkan bu durum ereksiyonda penisin açılanma,eğriliğe neden olmaktadır. Sonuçta erekte olan penis asimetri öne arkaya veya yana doğru bükülme yapabilir.

 

Araştırmalar gen aktivasyonunun ve iyileşme ile ilgili bağ dokusu bozukluklarının da peyroni hastalığına sebep olduğunu düşündürmektedir. Vitamin E eksikliği, propanolol, metotrexat gibi bazı ilaçların uzun süreli kullanımı, diyabet, gut hastalığı, uzun süreli sigara kullanımı ile idrar yollarına yapılan cerrahi girişimlerin hastalığı tetiklediği iddia edilmiştir.

 

Peyroni hastalığında eğilme bazen çok belirgin olabilir, cinsel birleşmeyi imkansız kılabilir ve partnerler için rahatsızlık verir. Peniste kitle ve eğilme tüm erkeklerde görülmez ve aynı şiddette olmaz. İlerleyici bir hastalıktır. İlk başlarda ereksiyonda ağrı duyulmaya başlanır ve bu ağrılı dönem tedavisiz kaybolur. Kişi sert plakları penis şaftında hissetmeye başladığında ereksiyonda eğilme ve açılanmayı da fark eder. Bu nedenle geç kalmadan peniste ağrı veya kitle hissi varsa, şüphe ve sıkıntı yaşamadan, çekinmeden doktora başvurulmalıdır. Çünkü geçirdiğiniz her süre cinsel hayatınızı olumsuz etkileyebilir.

 

Peyronie Hastalığında Tanı?

 

Peyronie hastalığında teşhis için anamnez (hastadan alınan hikaye) ve fizik muayene yeterlidir.Elle plak hissedilir.Hikaye alınırken; hastalığın ortaya çıkış zamanı ve şekli (kronik ya da akut), hastalığın ilerleme şekli, kullanılan ilaç ve alışkanlıklar değerlendirilir. Seksüel hikayede; hastanın ereksiyon sağlamada herhangi bir zorluğunun olup olmadığı sorgulanır.Plağın tam olarak boyutu ve yerini belirlemek için ultrason yardımcı olabilir.

 

Peyronie Tedavisi 

 

Hatalığın tedavisi için önce evresini bilmek gerekir. Hastalığın iki evresi vardır. Bunlardan instabil dönem “aktif fazakut inflamasyon evresi” olarak nitelendirilen ilkinde hasta ereksiyon ile ağrı duyar. Bu ilk evre yaklaşık 12 -18 ay arası devam eder.

 

İkinci ve stabil dönem ”kronik inflamasyon evresinde ise hastalık tamamen oturmuştur. Peniste belirgin bir eğriliğin bulunduğu, sertleşme probleminin yaşandığı ve plağın boyutunun değişmediği dönemdir.

 

Tedavi seçiminde hastalığın hangi dönemde olduğunun bilinmesi önemlidir. Çünkü hastaların bazısında belirtilerin kendiliğinden kaybolabildiği,bununla beraber %50 sinde ise hastalığın ilerlediği bildirilmiştir.

 

Peyronie nedeniyle başvuran hastalar eğer aktif dönemdeyseler daha çok ağızdan kullanılan ilaçlar ve eğriliğin daha ilerlemesini durdurmak amacıyla enjeksiyon tedavileri tercih edilir. Bu hastalar yaklaşık 1 sene sonra kronik döneme geçerler. Kronik dönemde ağrısı geçen hastada tek tedavi nedeni artık değişmeyen açının cinsel ilişkiyi güçleştirmesi veya penisteki eğriliğin eşler arasında soruna neden olmasıdır. Bu dönemde tercih edilen tedavi yöntemi cerrahidir.

 

  1. Ağızdan Alınan İlaçlar:

Hastalık instabil dönemde ise veya plağın boyutu küçük, hafif bir penis eğriliği var, ağrısı yok ve cinsel fonksiyon bozukluğu söz konusu değilse ilaç tedavisi önerilebilir. İlaç tedavileri erken evredeki hastalarda tercih edilir. Fakat çok başarılı olmadıkları da bir başka gerçektir. Amaç olayın ilerlemesini engellemek, ağrıyı azaltmak ve ereksiyon kapasitesini korumaktır.

 

E-Vitamini: 

Hala erken evredeki hastalığın en popüler tedavilerinden birisidir. Çünkü hemen hiç yan etkisi yok denecek kadar azdır, kullanımı kolaydır ve ucuzdur. Penil dokuda bulunan sert plak yapısının oluşumunda sorumlu tutulan ve serbest oksijen radikalleri olarak adlandırılan moleküllerin üretimini azaltarak etki ettiği düşünülmektedir.

 

Potaba (Potasyum Para-Aminobenzoat):

Anormal fibrotik doku oluşumunu engelleyen bir maddedir. 3 ila 6 ay arasında kullanılması şarttır. Ayrıca mide-barsak sistemine yan etkileri olabilen ve de pahalı bir ilaçtır.

Kolşisin: Dokudaki inflamatuar cevabı baskılar, kollojen üretimini azaltıp yıkımını artırmaktadır. Mide-barsak sistemine ile ilgili yan etkileri vardır, ishale neden olabilir.

Tamoksifen: Steroid olmayan bu anti-östrojen ilacın inflamasyonu ve skar dokusunun yapımını baskılayarak fibrozisi azaltıcı etkisi olduğu gösterilmiştir. Mide-barsak sistemine ile ilgili yan etkileri vardır ve saç dökülmesine neden olabilir.

 

  1. Plağın İçine Uygulanan İlaçlar (İntralezyonel enjeksiyon tedavisi)

Bu tedavi şeklinde ilaç direkt olarak penil plağın içerisine enjekte edilir ve ağızdan yapılan tedaviye alternatif bir yaklaşımdır. Buna intralezyonel enjeksiyon tedavisi adı verilir. Özellikle operasyon olmak istemeyen ya da hastalığın erken evresindeki erkekler arasında daha popüler bir tedavi seçeneğidir.

– Plak içine kortizon enjeksiyonu, beden dışı şok dalgarı kurvatur düzelmesi ve plak boyunda azaltılmasında faydası tartışmalıdır.Ancak penisteki ağrıyı azaltabilir), penil traksiyonu ve vakum aletleri(penis boyunun kısalmasını engellemek için) gibi bazı alternatif teknikler de kullanılmaktadır.

 

Cerrahi Tedaviler

Cerrahi tedavi artık penisteki sertleşmiş dokunun gerilemediği ve cinsel organda şekil bozukluğu nedeniyle ilişki kurmakta zorluk oluyorsa önerilir.

Hastalığın stabil döneminde ve ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalara uygulanmaktadır. Ayrıca penisteki eğrilik 45 dereceden fazlaysa, hastada ereksiyon bozukluğu varsa ve penis boyunda ciddi kısalma varsa öncelikle cerrahi tedavi düşünülür.

Peyronie hastalığının cerrahi tedavisi penisin eğriliğinin cerrahi olarak düzeltilmesi ve Peyronie hastalığı ile birlikte sertleşme sorunu olan hastalarda penil protez yerleştirilmesi girişimlerini içermektedir. Cerrahi tedavi kriteri olarak belirlenmiş durumlar şunlardır;

 

  • Bir yıldan daha fazla zamandır devam eden şiddetli penis eğriliği,
  • Penil eğrilik ya da sertleşme bozukluğunun ilerlemesi ve son 3 aydır stabil
  • kalması,
  • Cinsel ilişkiyi engelleyecek derecede penis eğriliğinin varlığı,
  • Penis boyunun ileri derecede kısalması.

Peyronie hastalığı ile birlikte sertleşme bozukluğu yakınması olan ve damarsal yetersizliği bulunan hastalarda genellikle penil protez yerleştirilmesi yapılır.

 

Penil Protez Yerleştirilmesi Operasyonları(Mutluluk Çubuğu)

 

Peyronie hastalığı ile birlikte sertleşme sorunu bulgularının  bulunduğu hastalarda uygulanmaktadır. Penis eğriliğinin düşük derecelerde olduğu hastalarda tek başına protez yerleştirilmesi yeterli olmaktadır. Düşük dereceli penil eğriliklerde tek başına protez yerleştirilmesi eğriliği düzeltmezse, hastalarda plağının kesilmesi ya da kesilen plağın büyüklüğüne göre oluşan açıklığın yama ile kapatılması gibi ek operasyon gerekebilir.

 

Günümüzde gelişmiş ülkelerde genellikle 3 parçalı şişirilebilir penil protezleri tercih edilmektedir. 3 parçalı protez uygulamaları sonrası hasta ve eş memnuniyetleri %90’lara ulaşmaktadır.

Operasyonlar genel veya bölgesel (spinal/epidural) anestezi altında uygulanabilir.

 

B )Konjenital Penil Kurvatür (Doğuştan Olan) 

Hastalar ilk geldiklerinde ilişkide zorlandıklarını, bazı pozisyonlarda ilişkiye giremediklerini, ilişki sırasında kendisinde ya da partnerinde ağrı olduğunu belirten şikayetlerle doktora başvururken, hastaların bir kısmı da hiç cinsel birliktelik yaşamadan eğriliğin ilişkiyi engelleyeceğini ya da eğrilikten rahatsız olmaları sebebiyle başvururlar.Ereksiyon sırasında fizik muayene ile kurvatürün izlenmesi ile tanı konur.(veya hastadan bu eğriliğin fotoğrafı istenir)

 

Konjenital penil kurvatür, penisin doğuştan itibaren bir yöne eğri olmasıdır. Bu penis genellikle normal veya normalden daha uzundurlar. Hastalar genel olarak cinsel olarak aktif olmaya başladıkları 20’li yaşların başında bu durumun farkına varıp düzeltme için tarafımıza başvururlar.

 

Eğer eğrilik 30 dereceden fazla ve cinsel ilişkiye engel oluyorsa veya eğrilik fonksiyonel olarak bir sıkıntı yaratmamasına rağmen görünüm olarak rahatsızlık veriyorsa düzeltme yapılır.

 

Düzeltme ameliyatları genellikle penis uzun olduğundan uzun (konveks) tarafın kısaltılması ile gerçekleştirilir. Bu ameliyat genel veya spinal anestezi altında gerçekleştirilir. Penis cildi sünnet hattından açıldığından ayrı bir yara izi bırakmaz. Ameliyat sonrasında hasta aynı gün taburcu edilebilir ve ertesi gün gündelik işlerine geri döner. Hastanın yaklaşık 4-6 hafta kadar cinsel ilişkide bulunmaması iyi bir yara iyileşmesi açısından önemlidir.

 

Peniste Eğrilik Nedir?

Penil eğrilikleri ya doğuştan oluşmuştur ya da daha sonradan gelişmiştir. Sonradan oluşan penil eğriliğine sebep olan hastalığa Peyronie hastalığı denir Penil yapısının temelindeki erektil cisimlerin dışındaki dokularda, penisin kıkırdağımsı doku içerisinde yani penisin etrafındaki kılıfların altındaki fibröz (bağ dokusu ) plak oluşup erektil peniste eğilme olmasına Peyronie Hastalığı denir. Genellikle penisin sertleşme sırasında ters yana bükülmesidir. Fibröz plak penis sırtında veya her iki tarafında olabilir. Nerede olursa sertleşmiş penis aşağı doğru eğilmiş şekilde durur.

 

Penil travmaları, cinsel ilişki sırasında yapılan sert ve ani hareketler penis kırılması, seks, mastürbasyon, vaskülit  gibi damar iltihaplanmaları Peyronie hastalığının oluşmasına yol açabilir. Penisin kireçlenmesi de denilen Peyronie hastalığında eğilme aşırı göze çarpar şekilde olabilir, cinsel birleşmeye imkân vermeyebilir. Bu genelde partnerler için rahatsızlık verir. Peniste kitle ve eğilme bütün erkeklerde görülmez ve herkeste hastalık aynı şiddette olmaz.

 

Penil eğriliği hızla İlerleyen bir hastalıktır. İlk başlarda ereksiyonda ağrı duyulmaya başlanır ve bu ağrılı devre doktor tedavisi olmadan kaybolur. Kişi sert plakları penis şaftında hissetmeye başladığında ereksiyon sırasında peniste eğilme ve açılanmayı da farkı kişinin kendi de ayırt eder. Bu sebeple hiç vakit kaybetmeden peniste ağrı ve kitle hissi varsa, kuşku ve problem yaşamadan, çekinmeden ve dr’a başvurulmalıdır. Çünkü geçirdiğiniz her süre cinsel hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Herhangi bir yaşta görülmesine karşın genelde Peyronie hastalığının görülme yaşı 50'dir. Hastalığın oluşmasında kalıtsal bir yatkınlık olmasıyla beraber ailesinde bu hastalık olmayan kişilerde de görülebilir.

 

Estetik anlamda yani kişi penil görüntüsünden rahatsız oluyor ve bu sebepten dolayı partnerinin yanında soyunmaktan çekiniyor ve ilişkiye giremiyorsa, bu durumda düzeltilmesi gereken bir problemdir. Peyronie hastalığı tanısı Fibröz plağın yeri ve büyüklüğü saptamak için yapılan Kavernozografi ile tanısı konur.

 

Penis Eğrilikleri Sebep Olur?

 

Penis eğriliği doğuştan olabildiği olabileceği gibi bunun gibi ilerleyen dönemde yaşanan bir takım hastalıklar, cerrahi gelişmeler ya da cinsel birleşme sırasında yaşanan travmalara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

 

Doğuştan penis eğriliği: Penisin anatomik yapısında ereksiyonu sağlayan kan damarı içeren iki tane süngerimsi doku içinde idrar yolunun bulunduğu bir adet süngerimsi doku bulunmaktadır. Anne karnında bu süngerimsi yapıların birinde büyüme gelişme geriliği olabilmektedir. Bu durum ereksiyon sırasında gelişimin küçük olduğu tarafa doğru penil eğilmesine sebep olmaktadır.

 

Ayrıca halk arasında peygamber sünneti olacak şekilde isimlendirilen “hipospadias” hastalığı yani idrar deliğinin olması gereken yerden daha alt tarafta bulunması da penil eğriliğine sebep olabilmektedir. Bu hastalarda ekseriyetle idrar yolunun içinde yer aldığı süngerimsi doku gelişimi daha küçük olabilmektedir. Genellikle ereksiyon esnasında peniste aşağıya doğru penil eğriliği meydana gelmektedir.

 

Sonradan gelişen penis eğriliği: Penis boyutu ve şekil bozuklukları ileri yaşlarda en çok “Peyronie” hastalığından kaynaklanmaktadır. Peyronie hastalığı peniste sertleşmeyi sağlayan kan damarı içeren süngerimsi doku ile bu dokuyu çevreleyen ve ereksiyon sırasında sertleşmeyi sağlayan dış kılıf içinde kireçlenmeyle ilerleyen bir rahatsızlıktır. Yaş faktörü dışında penile yönelik cerrahi girişimler sonucunda da peniste boyut ölçü biçim şekil bozukluğu ve eğriliği nedenleri arasındadır.

 

Peniste Şekil Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

 

Doğuştan penis eğriliği olan hastalarda ağrı veya buna benzer bir yakınma yaşanmamaktadır. Ancak, idrar deliğinin penis alt tarafında olmasına bağlı olacak şekilde idrarın normal yerinden değil, bu bölgeden gelmesi ve idrar deliğinin durumuna bağlı olacak şekilde zorlu idrar yapma, çok sık idrara çıkma, idrara; eşlik eden enfeksiyonlara bağlı olacak şekilde idrar yaparken yanma ve bunun gibi idrar ile ilgili yakınmalar olabilir. Penis eğrilikleri çoğunlukla doğumla beraber izlenmektedir. Penis Eğriliği sorunları kişide fiziksel yada psikolojik farklı sorunları beraberinde getirebilir. Kliniğimize bu alanda başvuran hastaların sıklıkla yakındığı sorunlardan biri olan Erken Boşalma Sorunu Hakkında Bilgi Almak İsterseniz Erken Boşalma Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.